Proffsiga bilder från Riksmötet

Nu har du möjlighet att köpa proffsbilder från Riksmötet i Söderköping 2018. Fotografen Sergei Zjuganov säjer en USB-sticka med cirka 400 bilder med hög kvalitet som
du kan göra förstoringar av etc.
Ett smakprov hittar du på: http://sergeizjuganov.com/event/356riksmote2018/
Skicka ett mail till Sergei sergei@sergeizjuganov.com eller Urban Eriksson info@urbansgarage.ee för att höra dig för med pris och beställning.