Styrelsemöte oktober 2017

I helgen hölls styrelsemöte för Porsche 356 klubb Sverige. Värd var Anders Lind  som förutom förplägnad och husrum såg till att vi hade ordentliga bilar för lokala transporter.

Vår klubbtidningsredaktör Willy rapporterade att ett tjockt höstnummer  med reportage från riksmötet är på gång. Det nya medlemsregistret är också på gång. En utförlig beskrivning av det kommer i klubbtidningens julnummer.

För undertecknad var detta det första styrelsemötet. Jag hoppas kunna bidra till klubben på olika sätt, till exempel genom att skriva och fota. Som här. /Tobias L