Vad händer i garagen? Berätta för oss!

Hur ser det ut hos dig inför säsongen 2019? Hos Martin i Linköping är läget lugnt, men i andra garage lyser flitens lampa.

Klubbtidningsredaktionen arbetar för fullt för att få ihop årets andra nummer  och vill gärna ha en bild och en kort bildtext om vad som händer. Hur har ni det i Skåne? Norrland? Värmland? Visa vad som händer! Skicka in ditt bidrag senast 15 mars till tobiasax@yahoo.com.