Klubbens historia!

Några ord om Porsche 356 Klubben Sveriges historia

Under några år på det tidiga 70-talet så fanns i nordvästra Skåne en handfull personer som regelbundet samlades kring intresset för Porsche 356 och som hade ytterligare kontakter på olika håll inom landet.

Bilden nedan är från ett möte med Porsche Club Småland vid Ölandsbron. Den klubben försvann under 1970-talet och många medlemmar gick med i vår klubb.

Man pratade ofta om att det borde finnas en klubb för likasinnade och sökte också efter en sådan, utan resultat. Vid ett möte på hösten 1974 togs slutligen initiativet att starta en klubb med enbart inriktning på Porsche 356 och övriga Porscheprodukter med kopplingar till 356, tillverkade under 356:ans livstid, dvs. fr.o.m. 1948 t.o.m. 1965.

Klubbens födelsedatum var den 4 november 1974, och den blev därmed den första klubben för enbart 356:or i världen. Som ordförande valdes Bengt Alsed, vilket han sedan var till 1998, sekreterare Eskil Nihlén och kassör Lars-Åke Ingsten samt styrelseledamot Sten Sundström.

Pressreleaser skickades till landets motor-tidningar och den första presentationen av klubben skedde på Motorutställningen i Malmö på våren 1975. Det första klubbmötet avhölls i maj 1975 i Ljungby/ Lagan och ett andra möte i Jönköping på hösten 1975.

Några verksamhetspunkter fastställdes vid det första årsmötet, punkter som lever kvar i klubben än idag:

  • Klubben skall vara rikstäckande med geografiskt spridd styrelse.
  • Ett gemensamt möte per år som kallas Riksmöte skall avhållas och i samband med det klubbens årsmöte.
  • Lokala sektioner skall ha kontaktmän och handha alla former av aktiviteter.
  • Kontakter skall upprätthållas med Porsche-fabriken och utländska klubbar eller motsvarande.
  • Korande av en klubbmästare i en kombination av kunskaper i teori och praktik runt 356:an (slalom, manöverprov, frågetävling under rallyform mm).
  • En klubbtidning skall framställas.

Klubbens ambition skulle i första hand vara att värna om de kvarvarande 356:orna i landet och kulturen runt 356, samt förmå medlemmarna att bevara, renovera och framförallt köra med sina bilar. Klubben skulle också vara ett forum för ägare och intresserade av Porsche 356 genom social samvaro, en samvaro där bilen Porsche 356 är det centrala, men inte det enda som avhandlas. Under årens lopp så har många kontakter knutits mellan medlemmarna och deras familjer, vilket bildat ett stort kontaktnät och många vänskapsband som utnyttjas inte bara i kontakten med Porsche 356. Utbyte av erfarenheter och hjälp vid renoveringar och reservdelsanskaffning samt bevarande och framläggande av den kultur och historik som Porsche 356 skapat i Sverige blev också viktiga ingredienser i klubbens verksamhet.

I klubbens första skälvande minuter hoppades styrelsen på 50 medlemmar över landet. Detta visade sig vara ett alldeles för lågt antal, och redan efter ett år var medlemsantalet c:a 100 och ökade snabbt till både 200 och 300, medan det under de senaste 10-15 åren legat mellan 320 och 340. Detta avspeglar det antal kvarvarande Porsche 356 som finns i landet eftersom genomsnittsägandet för en medlem är mellan 1,5 – 2 bilar. Många medlemmar har också andra Porschemodeller i sitt garage.

Klubben blev tidigt ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet och fick därmed också möjlighet att erbjuda medlemmarna en fördelaktig s.k. veteranbilsförsäkring. Samarbete har skett med den svenska Porsche-importören (i dag Porsche Sverige) och med den senare bildade systerklubben för “moderna” Porsche, Porsche Club Sverige.

Redan under sjuttiotalet knöts kontakter med nybildade 356-klubbar ute i världen och när de internationella Porsche 356 Meeting startades 1976 var vår klubb en av de med flest deltagare. 1979 arrangerade vi vårt första internationella möte, och lade därmed också ribban för dessa träffars utveckling, både vad gäller tidpunkt, innehåll och ambitioner. 1990 arrangerade vi vårt andra internationella möte och 2002 det tredje. Under alla år har det deltagit svenskar på de flesta av de internationella mötena. Klubben är den största 356-klubben i Europa.

De egna Riksmötena har arrangerats på olika platser i landet, av olika medlemmar, vilket gett oss möjlighet att få uppleva varje landsändas specialiteter. Riksmötena har varit oerhört populära och uppskattade, och har stärkt klubbens image och sammanhållning. Lokala garagemöten, film- och bildvisningar, studiebesök mm. har blivit mer och mer frekvent.

Under åttiotalet involverades klubben och flera av dess medlemmar i historisk racing och historiskt rally, en verksamhet som med tanke på Porsches historiska arv inom motorsporten stämde helt överens med klubbens inriktning. Fasta regionala möten blev också en verklighet, liksom utökade aktiviteter.

Nittiotalet har i hög grad ägnats åt att förfina alla de ursprungliga ambitionerna, allt från förbättrade och helt nya aktiviteter i stil med instiftande av Nordiska möten, teaterbesök, gemensamma resor, föredrag, involverande av familjen i klubbaktiviteterna, kanske främst damernas intåg på arenan, till en högklassig tidning med separat annonsbilaga, medlemsmatriklar, almanackor, klubbregalia mm. mm.

Tjugohundratalet har gett möjlighet till fortsatt utveckling av klubben, t.ex. med de nordiska kontakterna och arbetet på det lokala planet. Klubbens hemsida på Internet har bidragit till bättre och snabbare kontakter mellan medlemmarna.

Eftersom klubben har lyckats fjärma sig från formaliteter och byråkrati, och heller inte har tillåtit osämja, avundsjuka eller statustänkande, så finns det ett positivt budskap: Framtiden för klubben är mycket ljus!

Under 2011 blev Porsche 356 Klubb Sverige en officiellt  godkänd Porsche klubb med nummer 49, vilket gör klubben till Sveriges äldsta Porsche klubb som fortfarande har verksamhet.

Porsche_Approved_Club_49