Integritetspolicy

Integritetspolicy för Porsche 356 Klubb Sverige med organisationsnummer 802487-3088

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras.

Följande register med personuppgifter hanteras av Porsche 356 Klubb Sverige:

 1. Medlemsregister
 2. Matrikel
 3. Tillfälliga register för sammankomster

Syftet med lagringen i registren är att möjliggöra administration av klubben samt hantera utskick och medlemsavgifter.

Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till medlemmar och styrelse för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter samt adressinformation skickas till tryckeri inför utskick av tidningen, samt att vissa personuppgifter kan delges MHRF för MHRF-försäkring  eller åtaganden mot MHRF.

Matrikeln har endast klubbens medlemmar tillgång till.

Tillfälliga register för sammankomster. Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret eller färre.

Uppgifter som kan finnas i våra register och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:

 • Namn
 • Födelseår
 • Bostadsadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Fordonsuppgifter

Allmänt gäller:

För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubben.

Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras. Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.