Att bli medlem

Medlemskap i Porsche 356 Klubb Sverige

Porsche 356 Klubb Sverige är en riksomfattande ideell förening. Syftet med vår verksamhet är att bevara och vårda Porsche 356-modellerna 1950-1965 och andra klassiska Porsche sportvagnar 911, 912, 914 samt andra racersportvagnar av Porsche-fabrikat och i övrigt ta tillvara klubbmedlemmarnas intressen. Du behöver inte äga en Porsche 356:a för att bli medlem. Intresse för bilen räcker. Klubben är officiellt sanktionerad av Porsche GMbH i Stuttgart och är också ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet MHRF. Om du är intresserad av att vara medlem i Porsche 356 Klubb Sverige så är du välkommen vi vill gärna att du har ett genuint intresse av Porsche 356 och ovan nämnda bilar och av att bevara dem i framtiden. För att bli medlem kan du  skicka epost till klubbens sekreterare (sekreterare@porsche356klubb.se). Var snäll och ange namn, adress, telefon, epost och bilinnehav.

I vår verksamhet ingår bland annat:
*  att utge en medlemstidning och annonsblad 4 gånger per år
*  att arrangera träffar, regionalt och på riksnivå
*  att upprätthålla en medlemsmatrikel
*  att ha en aktiv web-plats och ett aktivt forum för medlemmar
*  att förmedla förmånliga försäkringar

Icke medlemmar kan prenumerera separat på klubbtidningen för 300:-/år.

Har du frågor om klubben är du välkommen att höra av dig till klubbens ordförande eller sekreterare via epost eller telefon. Du kan också skicka ett brev till klubben på adress:
Porsche 356 klubb Sverige
Box 14032
167 14 Bromma
Sverige

Medlemsavgiften är förnärvarande (2016) 480:- kr per år och betalas till klubbens bankgiro 5004-8677. Kom ihåg att ange ditt namn som referens och gärna adress samt telefon. Om du betalar medlemsavgiften efter den 1:a november innevarande år så gäller ditt medlemsskap äver för nästa kalenderår.

Vänligen notera att i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) vill Porsche 356 Klubb Sverige härmed informera om att samtliga medlemmars namn, adress, tel-nr, e-post och bilinnehav dataregistreras i klubbens medlemsregister. De som ej kan godkänna sådan registrering ombedes kontakta klubbens sekreterare omgående.